Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. www.yamanlezzet.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten  Şerifali Mh. Çetin Cd. Sarissa İstanbul Sit. C Blok No: 61 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim Yaman Lezzet (Bundan böyle “Yaman Lezzet” olarak anılacaktır).

1.2. www.yamanlezzet.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Yaman Lezzet’nın sahip olduğu internet sitesi www.yamanlezzet.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.yamanlezzet.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Yaman Lezzet’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Yaman Lezzet tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.

3.3. Yaman Lezzet kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda aydınlatma metni çerçevesinde üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Yaman Lezzet, üyenin www.yamanlezzet.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.4. Yaman Lezzet, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Yaman Lezzet’na tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Yaman Lezzet web sitesi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.5. Yaman Lezzet, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Yaman Lezzet web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Yaman Lezzet tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yaman Lezzet üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Yoğun İlginizden dolayı teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle..

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır